oferty pracy Mysiadło

1-10 / 2609


Komenda Stołeczna Policji w Warszawie  – Warsaw
Ogłoszenie nr: 180559 Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2016 r. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw cudzoziemców w Wydziale Postępowań Admin…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie  – Warsaw
Ogłoszenie nr: 180584 Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw obsługi projektów w Wydziale Gwa…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie  – Warsaw
Ogłoszenie nr: 180583 Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw płac w Wydziale Finansowo-Księgowym…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie  – Warsaw
Ogłoszenie nr: 180575 Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2016 r. Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw regulacji działalności przedsiębiorstw energetycznych…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie  – Warsaw
Ogłoszenie nr: 180576 Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2016 r. Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw regulacji i monitorowania rynku paliw ciekłych i biopali…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie  – Warsaw
Ogłoszenie nr: 180567 Data ukazania się ogłoszenia: 01 maja 2016 r. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: referent do spraw administrowania obiektami w Wydziale Administracyjno -…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  – Warsaw
Ogłoszenie nr: 180551 Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2016 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W mi…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie  – Warsaw
Ogłoszenie nr: 180591 Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2016 r. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: referendarz do spraw informacji i promocji w Wy…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Główny Urząd Miar w Warszawie  – Warsaw
Ogłoszenie nr: 180554 Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2016 r. Główny Urząd Miar w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy metrolog w Laboratorium Masy Zakładu Mechaniki W miesiącu poprzedzającym d…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Ministerstwo Finansów w Warszawie  – Warsaw
Ogłoszenie nr: 180501 Data ukazania się ogłoszenia: 29 kwietnia 2016 r. Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: referendarz do spraw opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie obrot…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – 2 dni temu
Wyniki: