ta oferta pracy nie jest już aktualna

referent w Dziale obsługi bezpośredniej, Urząd Skarbowy w Gryficach, Gryfice

 • Ogłoszenie nr: 151741
 • Data ukazania się ogłoszenia: 17 maja 2013 r.

Urząd Skarbowy w Gryficach

 • Naczelnik
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw obsługi bezpośredniej podatników
 • w Dziale obsługi bezpośredniej


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Skarbowy w Gryficach
  ul. Niepodległości 54a
  72-300 Gryfice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gryfice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa bezpośrednia podatników i płatników poprzez przyjmowanie zeznań i deklaracji,
 • udzielanie informacji bezpośrednio lub telefonicznie,
 • dokonywanie wstępnej kontroli przyjętych zeznań i deklaracji oraz prowadzenie czynności sprawdzających,
 • obsługa dokumentów podatkowych w systemie informatycznym,
 • segregowanie i paczkowanie zarejestrowanych w systemie zeznań i deklaracji,
 • przygotowywanie zaświadczeń na podstawie złożonych wniosków.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca administracyjno – biurowa wykonywana głównie w pozycji siedzącej,
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  - praca związana z obsługą bezpośrednią podatnika.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca wykonywana w siedzibie Urzędu Skarbowego w Gryficach, którego wyposażenie zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki do jej świadczenia. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku (sala obsługi). Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Budynek nie jest wyposażony w urządzenia umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim. Zapewniony jest podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wejście z zewnątrz do budynku urzędu.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość Ordynacji podatkowej, przepisów dotyczących podatków,
  • otwarty stosunek do klienta,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • umiejętność pracy w zespole.
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie: wyższe administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze,
 • znajomość aplikacji POLTAX, POLTAX2B, programu „Ewidencje US”,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  22-05-2013

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy w Gryficach
  ul. Niepodległości 54a
  72-300 Gryfice
  z dopiskiem „oferta pracy – referent”

Inne informacje:

  - Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Urzędu Skarbowego).
  - Kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego.
  - Oferty po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone.

  - Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 38 78 485.Wytworzył/Odpowiada:Naczelnik
Jednostka organizacyjna:Urząd Skarbowy w Gryficach
Udostępnił:Piotr Papajewski
Komórka organizacyjna:Referat Ogólny
Wprowadzono:16-05-2013

Dodaj miejsca pracy związane z ofertą: referent w Dziale obsługi Praca - Urząd Skarbowy w Gryficach Praca

Oryginał oświadczenia w ogloszenia.bip.kprm.gov.pl