Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania
Denna annons är föråldrad

Doradca zawodowy - stażysta

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konin

Identyfikacja oferty  
Identyfikator oferty: StPr/13/0568
Oferta zgłoszona przez: Powiatowy Urząd Pracy w Koninie
Data zgłoszenia oferty do CBOP: 2013-03-27
Data zgłoszenia oferty do Urzędu Pracy: 2013-03-27
Oferta ważna do: 2013-04-07
   
Dane firmy/przedsiębiorstwa  
Nazwa firmy: POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE
Adres: ZAKŁADOWA 4
62-510 Konin , Polska
Branża: Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
   
Stanowisko pracy  
Nazwa stanowiska pracy: Doradca zawodowy - stażysta
Zakres obowiązków: -udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, -udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, -udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę klasyfikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych, -inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy, -udzielaniu pracodawcom pomocy w wyborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy, -udzielanie pomocy we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych.
Liczba wolnych miejsc pracy: 1
   
Wymagania  
Zawód - doświadczenie zawodowe: Doradca personalny -
Doradca zawodowy -
Poziom wykształcenia: wyższe (w tym licencjat)
Inne wymagania: Wymagania niezbędne -obywatelstwo polskie, -pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, -niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, -wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności d
Umiejętności i uprawnienia: OBSŁUGA KOMPUTERA
   
Warunki płacy i pracy  
Data rozpoczęcia pracy: 2013-05-02
Miejsce pracy: Polska
      Województwo: WIELKOPOLSKIE
      Powiat: m. Konin
      Gmina: Konin
      Miejscowość: Konin
Minimalne wynagrodzenie brutto: 1600.00 PLN
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: w pełnym wymiarze
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Zmianowość: jedna zmiana
Praca w wolne dni: NIE
Zatrudnienie od zaraz: NIE
Zapewnienie zakwaterowania: NIE
Zapewnienie wyżywienia: NIE
Pracodawca pokrywa koszty przejazdu do Polski: NIE
   
Sposób Aplikowania  
Sposób aplikowania: Bezpośrednio do pracodawcy
Adres: ZAKŁADOWA 4
Polska
Osoba do kontaktu: Beata Urbaniak
Nr telefonu: 632477806
Adres e-mail: -
Wymagane dokumenty: -list motywacyjny, -CV (niezbędny numer telefonu), -kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, -kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje odpowiednie do realizacji zadań na proponowanym stanowisku, -kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, -wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronach internetowych: www.bip.powiat.konin.pl, www.pup.konin.pl), -oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, -oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, -oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, -inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ważne ze względu na ubieganie się o pracę na stanowisku doradcy zawodowego stażysty, -spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie, podpisany własnoręcznie przez kandydata. Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł ponad 6%. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, pokój nr 117 lub za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko doradca zawodowy-stażysta, numer oferty 1/2013, w terminie do dnia 8 kwietnia 2012 r. do godz. 15.00. Oferty niekompletne i niespełniające wymagań oraz przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, zostaną o tym powiadomieni telefonicznie. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat
Język składania aplikacji: polski
Oferta pracy została udostępniona na portalu Europejskich Służb Zatrudnienia w dniu: 2013-03-27
Urząd jest w stanie sam wykorzystać ofertę: TAK
Czy oferta jest subsydiowana: NIE
Czy oferta jest finansowana z PFRON: NIE

Źródło: psz.praca.gov.pl

1284 dni temu

Wróć do wyników wyszukiwania