Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

kontroler weterynaryjny w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim Piotrków Trybunalski

 • Ogłoszenie nr: 181357
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 maja 2016 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • kontroler weterynaryjny
 • do spraw bezpieczeństwa żywności
 • w zespole ds. bezpieczeństwa żywności


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Piotrków Trybunalski
  ul. Rzemieślnicza 26

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piotrków Trybunalski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola terenowych pracowni badania mięsa na obecność włośni, w zakresie utrzymania właściwego stanu sanitarnego, bieżącej dokumentacji.
 • Prowadzenie spraw i kontroli dot. ubojów zwierząt na użytek własny.
 • Prowadzenie monitoringu badań kontrolnych.
 • Pobieranie próbek do badań.
 • Prowadzenie bazy SPIWET.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca w terenie,
  - wyjazdy służbowe


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne
wymagania dodatkowe
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Rzemieślnicza 26
  97-300 Piotrków Tryb.

Inne informacje:


Wytworzył/Odpowiada:Powiatowy Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim
Udostępniła/udostępnił:Grażyna Kacperczyk
Komórka organizacyjna:dział finansowo-księgowy
Wprowadzono:24-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1539 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania