Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor weterynaryjny w Zespole ds zdrowia i ochrony zwierząt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie Mragowo

 • Ogłoszenie nr: 181417
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • w Zespole ds zdrowia i ochrony zwierząt


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 0.75

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mragowie
  ul. Rynkowa 1C
  11-700 Mrągowo

Miejsce wykonywania pracy:

 • Mrągowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • prowadzenie nadzoru nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handlem i obrotem zwierzętami,
 • nadzór nad gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt,
 • nadzór nad podmiotami zajmującymi się wykorzystaniem nasienia, punktami kopulacyjnymi i akwakulturą.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca w Inspektoracie oraz w terenie,
  - wyjazdy służbowe,
  - praca przy komputerze.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku 2-piętrowym, brak wind.
  Narzędzia pracy - komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • znajomość wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera,
  • prawo jazdy kat.B,
wymagania dodatkowe
 • komunikatywność, dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • dyspozycyjność
 • doświadczenie w parcy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy.
 • kopia dokumenyu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu

Termin składania dokumentów:

  20-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Rynkowa 1 c
  11-700 Mrągowo

Inne informacje:

  - dodatkowe informacje telefonicznie pod nr tel. 89/ 741 87 67, 89/ 742 62 26
  - dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Inspektoratu w zamkniętej kopercie,
  - oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
  - osoby niezakwalifikowane nie będą powiadamiane,
  - nie zwracamy nadesłanych dokumentów,
  - niezakwalifikowane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
  - oświadczenia i życiorys muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wytworzył/Odpowiada:Powiatowy Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna:Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie
Udostępniła/udostępnił:Ewa Mierzejewska
Komórka organizacyjna:Księgowość
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1533 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania