Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie Gmina Wejherowo

 • Ogłoszenie nr: 181234
 • Data ukazania się ogłoszenia: 21 maja 2016 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie
  84-200 Wejherowo
  ul. Sobieskiego 277

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wejherowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie oględzin i kontroli w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych;
 • przeprowadzanie obowiązkowych kontroli w przedmiocie dopuszczenia obiektów do użytkowania;
 • weryfikacja dokumentów związanych z zakończeniem budów w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny powstania katastrofy budowlanej;
 • prowadzenie rejestrów w programie ESTIMA w zakresie prowadzonych spraw;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu i w terenie (pow. wejherowski).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • W trakcie przeprowadzanych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych.

  Stres związany z prowadzeniem oględzin i kontroli.

  Inne
  Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy, meble biurowe, urządzenia biurowe, budynek bez windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe minimum średnie techniczne budowlane, wyższe budowlane;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego pracy na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych albo w administracji arch. – bud. lub nadzorze budowlanym;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane;
  • znajomość ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres;
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
wymagania dodatkowe
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia uprawnień budowlanych;

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  31-08-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Transportowa 1/20
  84-200 Wejherowo

Inne informacje:


Wytworzył/Odpowiada:Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jednostka organizacyjna:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie
Udostępniła/udostępnił:Angelika Lademan
Komórka organizacyjna:Kancelaria
Wprowadzono:20-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1034 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania