Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej Ostrow Mazowiecka

 • Ogłoszenie nr: 181319
 • Data ukazania się ogłoszenia: 25 maja 2016 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor nadzoru budowlanego


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. 3 Maja 51
  07-300 Ostrów Maz.

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostrów Mazowiecka

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa Budowlanego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo Budowlane

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca w urzędzie
  - kontrola robót budowlanych oraz kontrola utrzymania obiektów budowlanych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca przy komputerze
  - praca w terenie
  - obsługa samochodu służbowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie techniczne w zakresie budownictwa ogólnego
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwo
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie
  • znajomość przepisów prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego
  • praca na komputerze
  • prawo jazdy kat.B
wymagania dodatkowe
 • samodzielność
 • komunikatywność
 • kreatywność
 • zdolność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia uprawnień budowlanych
 • zaświadczenie o stanie zdrowia

Termin składania dokumentów:

  30-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  3 Maja 51/11
  07-300 Ostrów mazowiecka

Inne informacje:


  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani
  telefonicznie.
  Dokumenty złożone w ofercie zostaną zniszczone
  w przypadku nie skorzystania z oferty

Wytworzył/Odpowiada:Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jednostka organizacyjna:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej
Udostępniła/udostępnił:Wojciech Mierzejewski
Komórka organizacyjna:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wprowadzono:24-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1472 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania