Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

referent Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania Poznan

 • Ogłoszenie nr: 181297
 • Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administracyjny
 • Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa klienta ,w tym udzielanie informacji o postępie prowadzonych spraw,przyjmowanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem,zakończeniem i pozwoleniem na użytkowanie
 • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem zakładowej składnicy akt i archiwizacji dokumentów
 • współdzialanie w prowadzeniu rachunkowości jednostki oraz wykonywaniu zadań z zakresu płac
 • obsługa programu kadrowo-płacowego KSAT.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca siedząca na stanowisku

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • biurowe,praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji rządowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • odbyty staż w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania
  • znajomośc programu KSAT
  • znajomośc przepisów Prawo Budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o rachunkowości, o finansach publicznych administracji
wymagania dodatkowe
 • umiejętnośc bardzo dobrej organizacji pracy,
 • odpornośc na stres,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  pl. Kolegiacki 17
  61-841 Poznań

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wytworzył/Odpowiada:Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jednostka organizacyjna:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania
Udostępniła/udostępnił:Daria Ligmanowska
Komórka organizacyjna:OOR
Wprowadzono:23-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1216 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy
Wróć do wyników wyszukiwania