Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

specjalista w Samodzielnym Oddziale Administracyjnym w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie

Izba Skarbowa w Poznaniu Leszno

 • Ogłoszenie nr: 181406
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 maja 2016 r.

Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Samodzielnym Oddziale Administracyjnym w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie
  ul. J. Dekana 6
  64-100 Leszno

Miejsce wykonywania pracy:

 • Leszno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestrowanie pism wpływających w elektronicznym systemie ewidencji korespondencji,
 • wprowadzanie wydanych przez Biuro KIP w Lesznie interpretacji przepisów prawa podatkowego do Bazy Systemu Informacji Podatkowej Ministerstwa Finansów,
 • bieżąca wysyłka korespondencji (kopertowanie, adresowanie, rejestracja w książce nadawczej, załatwianie reklamacji),
 • sprawdzanie opłat uiszczanych przez podatników za wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego,
 • dokonywanie podziału korespondencji wpływającej i jej doręczanie poszczególnym komórkom organizacyjnym Biura KIP w Lesznie,
 • prowadzenie ewidencji wpływów oraz wypożyczeń książek i czasopism,
 • powielanie, skanowanie i oprawianie dokumentów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca przy monitorze ekranowym,
  - budynek dwupiętrowy,
  - brak podjazdów, wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
  • podstawowa wiedza na temat obowiązujących przepisów prawa podatkowego oraz Ordynacji Podatkowej,
  • komunikatywność i zdolności analityczne.
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi sekretariatu lub kancelarii,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • dokładność i systematyczność,
 • umiejętność współdziałania i pracy w grupie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  10-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie
  ul. J. Dekana 6
  64-100 Leszno
  z dopiskiem „oferta pracy – kancelaria 9”.

Inne informacje:

  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 065 61 98 900.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor
Jednostka organizacyjna:Izba Skarbowa w Poznaniu
Udostępniła/udostępnił:Ewa Krzyżaniak
Komórka organizacyjna:DA
Wprowadzono:30-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

1208 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania