Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

starszy referent w Referacie Obsługi Bieżącej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych w Dziale Obsługi Bezpośredniej

Izba Skarbowa w Katowicach Bytom

 • Ogłoszenie nr: 181138
 • Data ukazania się ogłoszenia: 19 maja 2016 r.

Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy referent
 • w Referacie Obsługi Bieżącej, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych w Dziale Obsługi Bezpośredniej


 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bytom
 • Urząd Skarbowy w Bytomiu
  ul. Wrocławska 92
  41-902 Bytom

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie korespondencji wpływającej z Izby Skarbowej oraz korespondencji wpływającej w formie elektronicznej,
 • obsługa pozostałej korespondencji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca administracyjno – biurowa,
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  - użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, niszczarka dokumentów).


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Urzędu, z tym, że praca związana jest z koniecznością poruszania się po budynku ( 3 kondygnacje),
  - bariery architektoniczne: wejście do urzędu wyposażone w podjazd, platforma do przewozu osób niepełnosprawnych na parterze budynku, brak windy i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  - budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego proceduralnego i materialnego,
  • umiejętność stosowania przepisów w praktyce,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność.
wymagania dodatkowe
 • obsługa programu Poltax, Word, Biblioteka akt, Excel.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumemtów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Skarbowy w Bytomiu
  ul. Wrocławska 92
  41-902 Bytom

Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: z testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania.
  Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.115,57 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 281 00 81 do 8 wew. 400 lub 358.

Wytworzył/Odpowiada:Dyrektor
Jednostka organizacyjna:Izba Skarbowa w Katowicach
Udostępniła/udostępnił:Barbara Zawodny
Komórka organizacyjna:KA1
Wprowadzono:18-05-2016

Źródło: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl

886 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania