Ta strona używa ciasteczek. Więcej
Wróć do wyników wyszukiwania

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

CE LINGUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warsaw

Numer StPr/15/13902
Wynagrodzenie brutto od 35 PLN
Rodzaj umowy Umowa zlecenie
Wymiar etatu nie dotyczy
Zmianowość nie dotyczy
Zakres obowiązków j.w.
Wymagania wykształcenie - pedagogiczne wyższe (w tym licencjat) wykształcenie wyższe pedagogika wczesnej edukacji; doświadczenie w pracy z dziećmi; Obowiązki: Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę opiekuńczo-wychowawczą i kształcącą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa; planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczej i kształcącej, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość, kierowania się dobrem dziecka i troską o jego zdrowie, - odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.; wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki; znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej w celu jak najlepszego przygotowania dzieci do podjęcia nauki. 15 godzin tygodniowo; umowa zlecenie; kingabednarczyk@cel.com.pl
Data ważności 31.10.2015
Data rozpoczęcia 06.10.2015

Źródło: oferty.praca.gov.pl

1702 dni temu

Złóż podanie o przyjęcie do pracy

Zapoznaj się także z tymi ofertami pracy:

Wróć do wyników wyszukiwania