skanska s.a. oddział exbud skanska w kielcach oferty pracy

1-10 / 1410


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu  – Opole
Ogłoszenie nr: 180477 Data ukazania się ogłoszenia: 02 maja 2016 r. Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw Administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wy…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – wczoraj
Izba Celna w Białej Podlaskiej  – Gmina Dorohusk
Ogłoszenie nr: 180579 Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2016 r. Izba Celna w Białej Podlaskiej Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: referent do spraw obsługi kancelarii oddziału celnego w Oddziale Celnym Drogowym w Dorohusku W…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – 2 dni temu
Izba Skarbowa w Olsztynie  – Ostroda
Ogłoszenie nr: 180577 Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2016 r. Izba Skarbowa w Olsztynie Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: księgowy do spraw obsługi kart kontowych w Samodzielnym Referacie Rachunkowości w Urzędzie Skarbow…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – 2 dni temu
Izba Skarbowa we Wrocławiu  – Milicz
Ogłoszenie nr: 180564 Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2016 r. Izba Skarbowa we Wrocławiu Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw postępowań podatkowych w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych w Urz…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – 2 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie  – Kielce
Ogłoszenie nr: 180560 Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: terenowy inspektor drogowy w Rejonie w Kielcach Oddziału G…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – 2 dni temu
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy  – Bydgoszcz
Ogłoszenie nr: 180550 Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2016 r. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: referendarz statystyk do spraw koordynacji, analiz i opracowań statystycznych, udostępniania…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – 2 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie  – Zamosc
Ogłoszenie nr: 180574 Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – 2 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie  – Rzeszow
Ogłoszenie nr: 180557 Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw Zarządzania Kryzysowego i Przygotowa…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – 2 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie  – Boża Wola
Ogłoszenie nr: 180569 Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw utrzymania dróg w Rejonie w Bożej Wo…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – 2 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie  – Warsaw
Ogłoszenie nr: 180583 Data ukazania się ogłoszenia: 30 kwietnia 2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw płac w Wydziale Finansowo-Księgowym…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – 2 dni temu
Wyniki: