powiatowy urząd pracy w słupsku oferty pracy

1-10 / 36588


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie  – Poznan
Ogłoszenie nr: 180706 Data ukazania się ogłoszenia: 06 maja 2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy inspektor w Stanowisku ds. BHP i PPOŻ Generalnej Dyrek…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu  – Wroclaw
Ogłoszenie nr: 180712 Data ukazania się ogłoszenia: 06 maja 2016 r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Izba Skarbowa w Kielcach  – Busko-Zdrój
Ogłoszenie nr: 180709 Data ukazania się ogłoszenia: 06 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Kielcach Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: referent do spraw obsługi bieżącej, przetwarzania danych, czynności sprawdzających, osób fizycznych n…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie  – Warsaw
Ogłoszenie nr: 180689 Data ukazania się ogłoszenia: 06 maja 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: asystent l…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi  – Lodz
Ogłoszenie nr: 180715 Data ukazania się ogłoszenia: 06 maja 2016 r. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw ewidencji sprzętu łączności i informatyki…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Izba Skarbowa w Olsztynie  – Nidzica
Ogłoszenie nr: 180697 Data ukazania się ogłoszenia: 06 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Olsztynie Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: referent do spraw analiz i planowania, spraw wierzycielskich w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatko…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach  – Kielce
Ogłoszenie nr: 180685 Data ukazania się ogłoszenia: 06 maja 2016 r. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw administracyjno-gospodarczych w Biurze Administracyjno-Go…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Izba Skarbowa w Gdańsku  – Puck
Ogłoszenie nr: 180728 Data ukazania się ogłoszenia: 06 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: referent do spraw przetwarzania danych i czynności sprawdzających w Trzecim Dziale Obsługi Bezpośrednie…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Ministerstwo Finansów w Warszawie  – Warsaw
Ogłoszenie nr: 180713 Data ukazania się ogłoszenia: 06 maja 2016 r. Ministerstwo Finansów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: referendarz do spraw budżetu państwa w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Kultury De…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie  – Warsaw
Ogłoszenie nr: 180678 Data ukazania się ogłoszenia: 06 maja 2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw uzgodnień w Wydziale Uzgodnień i Zagospo…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Wyniki: