polska, luzino oferty pracy

1-10 / 28462


Komenda Miejska Policji w Gdyni  – Gdynia
Ogłoszenie nr: 181275 Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r. Komenda Miejska Policji w Gdyni Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor w Wydziale Ruchu Drogowego W miesiącu poprzedzającym datę upublicznien…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Izba Skarbowa w Rzeszowie  – Rzeszow
Ogłoszenie nr: 181299 Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Rzeszowie Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw procesów zarządczych, systemów zarządzania oraz organizacji i systemu prawa wewnęt…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Izba Skarbowa w Rzeszowie  – Rzeszow
Ogłoszenie nr: 181295 Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Rzeszowie Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw procesów zarządczych, systemów zarządzania oraz organizacji i systemu prawa…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Izba Skarbowa w Rzeszowie  – Gmina Nisko
Ogłoszenie nr: 181291 Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Rzeszowie Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw analiz i planowania w Wieloosobowym Stanowisku Pracy Analiz i Planowania W miesiącu po…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Izba Skarbowa w Rzeszowie  – Gmina Nisko
Ogłoszenie nr: 181289 Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Rzeszowie Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw postępowań podatkowych w Samodzielnym Referacie Postępowań Podatkowych oraz Spraw K…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Izba Skarbowa w Rzeszowie  – Gmina Mielec
Ogłoszenie nr: 181279 Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Rzeszowie Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw bieżącej obsługi podatników oraz identyfikacji rejestracji podatkowej w Pier…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu  – Poznan
Ogłoszenie nr: 181310 Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor do spraw przygotowywania opinii o potrze…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Izba Skarbowa w Gdańsku  – Kwidzyn
Ogłoszenie nr: 181301 Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: referent do spraw czynności sprawdzających w Referacie Obsługi Bieżącej i Czynności Sprawdzających W…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Izba Skarbowa w Bydgoszczy  – Torun
Ogłoszenie nr: 181274 Data ukazania się ogłoszenia: 24 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy referent w Oddziale Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Nieprowadzących Działalności Gospo…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Izba Skarbowa w Bydgoszczy  – Bydgoszcz
Ogłoszenie nr: 181332 Data ukazania się ogłoszenia: 25 maja 2016 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy referent w Wieloosobowym Stanowisku Obsługi Bieżącej i Przetwarzania Danych w Pierwszym Urzęd…
Od: ogloszenia.bip.kprm.gov.pl  – Dzisiaj
Wyniki: