dolnośląski urząd wojewódzki we wrocławiu oferty pracy

1-10 / 28542


DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU  – Wroclaw
Numer KPRM-ZPS/441871 Wynagrodzenie brutto nieodpłatny Rodzaj umowy Praktyka studencka Wymiar etatu nie dotyczy Zmianowość nie dotyczy Zakres obowiązków - pomoc przy przygotowaniu dokumentacji kontrolnej (np. programu kontroli, upoważnienia, projektu i w…
Od: oferty.praca.gov.pl  – Dzisiaj
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE  – Warsaw
Numer KPRM-ZPS/442729 Wynagrodzenie brutto nieodpłatny Rodzaj umowy Praktyka studencka Wymiar etatu nie dotyczy Zmianowość nie dotyczy Zakres obowiązków 1. Realizacja zadań obronnych będących we właściwości urzędu wojewódzkiego. 2. Udział w oprac…
Od: oferty.praca.gov.pl  – Dzisiaj
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE  – Warsaw
Numer KPRM-ZPS/442814 Wynagrodzenie brutto nieodpłatny Rodzaj umowy Praktyka studencka Wymiar etatu nie dotyczy Zmianowość nie dotyczy Zakres obowiązków 1. Pomoc w prowadzeniu rejestru podmiotów leczniczych. 2. Pomoc w prowadzeniu postępowań administra…
Od: oferty.praca.gov.pl  – Dzisiaj
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE  – Warsaw
Numer KPRM-ZPS/442832 Wynagrodzenie brutto nieodpłatny Rodzaj umowy Praktyka studencka Wymiar etatu nie dotyczy Zmianowość nie dotyczy Zakres obowiązków 1. Wsparcie przy realizacji zadań dot. koordynacji współpracy wojewody z administracją zespoloną…
Od: oferty.praca.gov.pl  – Dzisiaj
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE  – Warsaw
Numer KPRM-ZPS/442839 Wynagrodzenie brutto nieodpłatny Rodzaj umowy Praktyka studencka Wymiar etatu nie dotyczy Zmianowość nie dotyczy Zakres obowiązków 1. Prowadzenie rejestru jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz jednostek współpracuj…
Od: oferty.praca.gov.pl  – Dzisiaj
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE  – Warsaw
Numer KPRM-ZPS/442919 Wynagrodzenie brutto nieodpłatny Rodzaj umowy Praktyka studencka Wymiar etatu nie dotyczy Zmianowość nie dotyczy Zakres obowiązków 1. Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestracji stanu cywilne…
Od: oferty.praca.gov.pl  – Dzisiaj
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE  – Warsaw
Numer KPRM-ZPS/442922 Wynagrodzenie brutto nieodpłatny Rodzaj umowy Praktyka studencka Wymiar etatu nie dotyczy Zmianowość nie dotyczy Zakres obowiązków 1. Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestracji stanu cywilne…
Od: oferty.praca.gov.pl  – Dzisiaj
BIURO DO SPRAW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH  – Lodz
Numer KPRM-ZPS/510086 Wynagrodzenie brutto nieodpłatny Rodzaj umowy Praktyka studencka Wymiar etatu nie dotyczy Zmianowość nie dotyczy Zakres obowiązków zapoznanie ze strukturą organizacyjną i zakresem działania urzędu,zapoznanie się z zasadami przed…
Od: oferty.praca.gov.pl  – Dzisiaj
"HULANICKI BEDNAREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  – Wroclaw
Od: oferty.praca.gov.pl  – Dzisiaj
LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE  – Lublin
Numer KPRM-ZPS/443911 Wynagrodzenie brutto nieodpłatny Rodzaj umowy Praktyka studencka Wymiar etatu nie dotyczy Zmianowość nie dotyczy Zakres obowiązków 1.Przygotowywanie kart szkolenia specjalizacyjnego i indeksu zabiegów i procedur medycznych dla osób…
Od: oferty.praca.gov.pl  – Dzisiaj
Wyniki: