Aktualne oferty pracy

technik mechanik oferty pracy

oferty pracy 1-10 / 2408

  • Sortuj według
  • Odległość
Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie – Warsaw
Ogłoszenie nr: 162137 Data ukazania się ogłoszenia: 02 sierpnia 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw nadzoru nad obiektami jądrowymi Departamencie Prawnym W miesiącu…
Od:  – wczoraj
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie – Warsaw
Ogłoszenie nr: 162111 Data ukazania się ogłoszenia: 02 sierpnia 2014 r. Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw planów rozwoju przedsiębiorstw gazowniczych w Departamencie Rynkó…
Od:  – wczoraj
Urząd Skarbowy w Nowym Targu – Gmina Nowy Targ
Ogłoszenie nr: 162114 Data ukazania się ogłoszenia: 02 sierpnia 2014 r. Urząd Skarbowy w Nowym Targu Naczelnik poszukuje kandydatów na stanowisko: referent w Referacie Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia…
Od:  – wczoraj
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku – Gdansk
Ogłoszenie nr: 162136 Data ukazania się ogłoszenia: 02 sierpnia 2014 r. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw gospodarki magazynowej materiałów pędnych i smar…
Od:  – wczoraj
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie – Warsaw
Ogłoszenie nr: 162073 Data ukazania się ogłoszenia: 01 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Departamencie Kontroli w Wydziale Kontroli W miesiącu p…
Od:  – 2 dni temu
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie – Warsaw
Ogłoszenie nr: 162062 Data ukazania się ogłoszenia: 01 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Finansowego w Departamencie Koordyn…
Od:  – 2 dni temu
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie – Warsaw
Ogłoszenie nr: 162103 Data ukazania się ogłoszenia: 01 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw ds. administracji systemami i sieciami teleinform…
Od:  – 2 dni temu
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – Lublin
Ogłoszenie nr: 162057 Data ukazania się ogłoszenia: 01 sierpnia 2014 r. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw prowadzenia spraw osobowych kierowników jednostek podporz…
Od:  – 2 dni temu
Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie – Warsaw
Ogłoszenie nr: 162090 Data ukazania się ogłoszenia: 01 sierpnia 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw prawnych w Wydziale Nadzoru w Departamencie Nadzoru W miesiącu pop…
Od:  – 2 dni temu
Komenda Główna Policji w Warszawie – Warsaw
Ogłoszenie nr: 162107 Data ukazania się ogłoszenia: 01 sierpnia 2014 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Sekcji do spraw Standaryzacji Transportu Wydziału Koordynacji Gosp…
Od:  – 2 dni temu
Wyniki: