Aktualne oferty pracy

technik mechanik oferty pracy

oferty pracy 1-10 / 2402

  • Sortuj według
  • Odległość
Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu – Raciborz
Ogłoszenie nr: 163131 Data ukazania się ogłoszenia: 17 września 2014 r. Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw gospodarki mandatowej i transportowej Zespół Finansó…
Od:  – wczoraj
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie – Warsaw
Ogłoszenie nr: 163118 Data ukazania się ogłoszenia: 17 września 2014 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista do spraw obsługi funduszy europejskich w obszarze migracja ni…
Od:  – wczoraj
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie – Warsaw
Ogłoszenie nr: 163098 Data ukazania się ogłoszenia: 16 września 2014 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw dochodów w Wydziale Księgowości w Biurze…
Od:  – 2 dni temu
Komenda Główna Policji w Warszawie – Warsaw
Ogłoszenie nr: 163102 Data ukazania się ogłoszenia: 16 września 2014 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Zespole Wsparcia Personalnego Wydziału Ogólnego Biura Spraw Wewn…
Od:  – 2 dni temu
Komenda Główna Policji w Warszawie – Warsaw
Ogłoszenie nr: 163103 Data ukazania się ogłoszenia: 16 września 2014 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: podreferendarz w Zespole Przetwarzania Informacji Niejawnych Wydziału Ogólnego Bi…
Od:  – 2 dni temu
Komenda Główna Policji w Warszawie – Warsaw
Ogłoszenie nr: 163100 Data ukazania się ogłoszenia: 16 września 2014 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: główny specjalista w Wydziale Analiz i Nadzoru Biura Spraw Wewnętrznych Komendy…
Od:  – 2 dni temu
Komenda Główna Policji w Warszawie – Warsaw
Ogłoszenie nr: 163104 Data ukazania się ogłoszenia: 16 września 2014 r. Komenda Główna Policji w Warszawie Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: referendarz w Wydziale Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych Biura Międzynarod…
Od:  – 2 dni temu
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Katowice
Ogłoszenie nr: 163101 Data ukazania się ogłoszenia: 17 września 2014 r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw organizacji i koordynacji kontroli w Wydziale Kontroli W…
Od:  – 2 dni temu
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie – Warsaw
Ogłoszenie nr: 163054 Data ukazania się ogłoszenia: 13 września 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy specjalista do spraw strategii w zakresie polityki senioralnej w S…
Od:  – 5 dni temu
Ministerstwo Środowiska w Warszawie – Warsaw
Ogłoszenie nr: 163062 Data ukazania się ogłoszenia: 13 września 2014 r. Ministerstwo Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko: sekretarz dyrektora biura w Biurze Dyrektora Generalnego W miesiącu poprzedzającym datę…
Od:  – 5 dni temu
Wyniki: